Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Hamra

Den första väderkvarnen i Hamra var etablerad på Sallmunds i mitten av 1600-talet. Någon vattenkvarn har aldrig funnits i socknen.

Senare under 1600-talet byggdes väderkvarnar också på Norrgårde och Sindarve.

I början av 1800-talet fanns tolv kvarnar fördelade på åtta gårdar.

Under 1800-talet minskade sedan antalet kvarnar till tio. 1971 fanns åtta av dessa bevarade, de flesta i ganska dåligt skick.