Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Halla

Vid sekelskiftet 1800 var flest kvarnar i bruk i Halla. Då drev Dalbo och Möllebos vattenkvarnar och Hallegårde en väderkvarn.

Vid Möllebos finns den enda bevarade resterna av en kvarn i Halla. Det är en vattenkvarn som verkat på ett kvarnställe som varit i funktion sedan senast omkring sekelskiftet 1700.