Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Möllebos kvarn

Vid Möllebos finns den enda bevarade resterna av en kvarn i Halla.

Det är en vattenkvarn som verkat på ett kvarnställe som varit i funktion från sekelskiftet 1700 (senast).