Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

*Grötlingbo: Lunds 1:5 Hembyggsgården Torpet

Havdhems Hembygdsförening köpte 1960 ett kalkstenshus med flistak vid Lunds i Grötlingbo av Reinhold Engström.

Bostadshuset uppfördes troligen i slutet av 1700-talet.

1969 byggdes ett hus i skiftesverk som kallas Musebodi.

1972 utökades byggnadsbeståndet med en lambgift som flyttats från Libbenarve i Havdhem med agtak.

Krutboden har tillhört Gotlands nationalbeväring som bildades 1811. Krutboden har stått ca 200 meter norr om Grötlingbo kyrka.

1978 började uppförandet av en ladugård - ett bulhus som inköpts och flyttats från Jaksarve i Rone.

I änget utanför står ett bihus från Snevide i Havdhem, det ägs idag av Gotlands biodlareförening.

Källa: Hembygdsföreningen Torpet