Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Gerum

I början av 1700-talet låg kyrkan med gården Ajmunde som enda nära granne i en liten bybildning långt från övrig bebyggelse.  Senare etablerades Hägvalds och Ajmunde splittrades i två gårdar.

 

Nu ligger dessa gårdar och kyrkan i en tät och friliggande bebyggelsemiljö där lantbrukets villkor och utveckling under 1800-tal och 1900-tal blir tydligt manifesterade.