Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ganthem: Det lantliga folkhemmet

Det moderna samhällets framväxt under 1900-talet har givit nya typer av boenden på landsbygden i form av villor för människor som inte är direkt involverade i lantbruksnäringen.

Här finns också i nya byggnadskategorier kopplade till småindustri och en framväxande service som till exempel post och telegraf.

Nya levnadsformer har gett behov av nya mötesplatser vilket har manifesterats i esxempelvis frikyrkor och bygdegårdar.

I Ganthem kan vi räkna affären, skolan och hemvärnsgården till denna kategori – det lantliga folkhemmet - som idag bara består av hembygdsföreningens lokal i den gamla hemvärnsgården.