Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ganthem: Kumle 2:7 Hemvärnsgård

Hemvärnsgård, sedan 1994 i det då nybildade hembygdsföreningens vård, utgör en samlingspunkt i socknen.

Den gamla hemvärnsgården hade brunnit ner 1988 och ersatts med den befintliga som ännu går under namnet ”hemvärnsgården”.

Bakom byggnaden finns ett änge som sköts av hembygdsföreningen.