Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Follingbo: Rosendal 1:24 Parkanläggning (Byggnadsminne)

Den engelska trädgårdsanläggningen Jacobsberg utvecklades i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet på det fasta Gotlands högsta punkt, av dykerikommisarien, assessorn Jacob Dubbe. Den hörde ursprungligen ihop med gården Rosendal.

På platsen fanns då redan en torpanläggning från 1700-talet vars huvudbyggnad finns kvar och idag nyttjas som bostadshus.

Högst upp på berget uppfördes ett lusthus eller utkikstorn i tre våningar vars rum var möblerade som skeppskajutor.

Gravkammaren

Anläggningens mest framträdande del är gravkammaren vars ingång är en portal av hoburgsmarmor med två kopparbeslagna dörrar. Taket utgörs av en från S:t Hans ruin i Visby hämtad 1300-tals gravsten med tydbar text. I gravkammaren vilar Dubbes och hans fru, Anna Torsmans, tre döttrar.

Terrassen

På terrassen, strax söder om tornet, uppfördes ett kanonbatteri ursprungligen med 14 kanoner. De har samtliga varit försedda med trälavetter.

Tiden efter Dubbe

Dubbe dog 1844 och efter det följde en tid då anläggningen förföll. Tornet rasade 1863, återuppfördes året därpå, men brandhärjades slutligen, 1958. I samband med återuppförandet av tornet, 1864, återställdes även delar av parkanläggningen. Samtidigt infördes en del nya växter, såsom liguster. Man uppförde även en vaktmästarbostad i schweizerstil och en bullada.

Parkanläggningen är Gotlands enda anläggning av detta slag och representerar det tidiga 1800-talets parkideal. Den utgör tillsammans med gravanläggningen ett synnerligen märkligt personhistoriskt dokument.

KÄLLOR: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 1998-06-16.