Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fardhem: Prästgården 2:1 Skola

1903 uppförde Fardhem en egen skolbyggnad på den idag avstyckade fastigheten Prästgården 1:12.

1904 uppfördes en lärarbostad öster om skolbyggnaden från 1903.

 

Skolan byggdes om kraftigt på 1950-talet och fungerar idag som bostad.

 

Fardhems skolhistoria

Den första skolan i socknen bedrevs från 1849 i sockenstugan på andra sidan vägen mittemot kyrkan.

Denna ursprungliga skola drevs tillsammans med Linde och Lojsta socknar fram till början av 1900-talet. Idag ingår den byggnaden som en del av del nuvarande bygdegården.
 

Närmast prästgården på fastigheten Prästgården 2:1 ligger en modern skolpaviljong uppförd 1996 när barn från Linde, Lojsta, Levide, Gerum skulle samsas i Fardhem.

Denna kommunala verksamhet pågick fram till 2008, varefter en privat grundskola etablerades i byggnaden.

Ute vid vägen väster om skolbyggnaden från 1903 ligger en lärarbostad uppförd på 1950-talet.