Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Eksta

I början av 1700-talet låg kyrkan och prästgården i fyrvägskorsningen som med ett flertal ganska näraliggande gårdar utgjorde ett tydligt centrum i socknen.

När järnvägen byggdes drogs den öster om kyrkan inom kyrkbyns område men den bidrog till bebyggelseutvecklingen vid stationsområdet längre österut.

1900-talets bebyggelseexpansion har varit störst norrut på andra sidan vägkorsningen och österut längs landsvägen.