Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Gute 1:33 - Stationshus

Lastkaj av huggen granit och betong finns kvar liksom magasinsbyggnaden där namnskylten Bäl var placerad.

 

Några små uthus och jordkällaren och ett uthus finns bevarade liksom delar av banvallen.

Stationsbyggnaden är exteriört förändrad. Fasaden har klätts med eternitplattor och frontespisen har byggts om.

Dörrar och fönster har flyttats.