Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Gute 1:19

Gårdsmiljö som ligger söder om kyrkan med ovanligt stor manbyggnad.

Mangårdsbyggnadens bottenvåningen är från 1700-talet och påbyggt med mangårdstak 1821. Byggnaden har ovanligt stort husdjup.

Till gården hör stort brygghus och magasin i två våningar och en yngre sten- och träladugård.