Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Gane 1:5

Ensamgård som ligger avskiljt i socknen.

Till gården hör ett stort antal byggnader.

En stor envånings parstuga från 1789, två flyglar något förändrade.

Till Gane hör två statarbostäder, stora ekonomibyggnader från 1870 i sten och trä – samt även ett stort trämagasin.

Här finns också ett reveterat stationshus (numera bostad). Till detta finns jordkällare och ett uthus finns bevarade liksom delar av banvallen.