Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bäl: Gute 2:1 Sockenmagasin/fattigstuga (Byggnadsminne)

Ladugård av putsad kalksten under plåttäckt sadeltak, uppförd under 1700-talets senare hälft.

Vid byggnadens södra gavel finns en vidbyggd likvagnsbod i resvirke, uppförd 1936. Ladugården är troligen samtida med huvudbyggnaden.

Sockenstugan

Sockenstugan, troligen från 1700-talets senare hälft, är uppförd i 1½ plan, med oinredd vind, av slätputsad kalksten under sadeltak med faltäckning.

Byggnaden är en så kallad ofullständig parstuga med sockenstuga i öster, farstu, skorstensstock och vindstrappa centralt i byggnaden samt ett mindre utrymme med fattigstugefunktion i väster.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2001-08-31