Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall: Häggvards 1:6,1:16

Grannlag med tre parter som ligger på rad längs sluttningen mellan hed och åker.

Karaktäristiska parstugor.

Manbyggningen till den norra parten är mycket lite förändrad.

Ladugårdarna rivna på norra och mellersta parterna.