Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall: Hägvards 2:11, 2:3, Gannarve 2:13

Grannlag med tre parter som ligger på en rad längs vägen i det öppna landskapet.

Till samtliga parter hör sockenkaraktäristiska envånings parstugor med frontespis.

Den norra parten något förändrad.