Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hall: Nors 2:1

Två parter som ligger en bit ifrån varandra med karaktäristiska byggnader för socknen, byggda på 1860-talet.

Till den södra parten hör en inpanelad bulladugård. Byggnaderna är mer eller mindre förändrade.