Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grundkrav märkning och information

Grundkrav i bestämmelserna är att märkningen/informationen inte får vara vilseledande, ska vara lätt att förstå och fullt läsbar. Regler och lagkrav för märkning och information regleras huvudsakligen i informationsförordningen (EU) nr. 1169/2011.

Några grundkrav:

 • krav på viss teckenstorlek,
 • ursprungsmärkning för kött från fler djurslag
 • att allergener ska anges tydligare
 • infrysningsdatum för kött och fisk
 • obligatorisk näringsdeklaration i märkningen för de allra flesta livsmedel
 • information om oförpackade livsmedel
 • information vid distansförsäljning innan köpet avslutas

Användningen av begrepp som ekologiskt och glutenfritt är reglerade. Även märkning av exempelvis sylt, marmelader, ost, förpackat bröd, honung, kosttillskott och fryst fisk regleras i föreskrifter genom specialkrav. Det finns även särskilda krav för så kallade ”skyddade varubeteckningar”, exempelvis fetaost, falukorv, parmaskinka och parmesanost.

Mer information om märkningsregler och informationsförordningen finner du på Livsmedelsverkets hemsida.

Märkning av oförpackade livsmedel

Oförpackade livsmedel kan exempelvis vara mat som serveras på restaurang eller köps från restaurangen i matlåda, men även lösviktsgodis till försäljning, pizza för hemleverans eller livsmedel som säljs över disk. Generellt gäller att information om maten kan lämnas muntligen eller skriftligen. Allergener ska alltid kunna upplysas om till kunden. När kunden begär det ska även följande uppgifter om livsmedel kunna tas fram:

 • Beteckning som beskriver vad det är för slags livsmedel
 • Ingredienser, behöver dock inte ges i bestämd ordningsföljd
 • Nettokvantitet
 • Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
 • Särskilda villkor för förvaring och/eller användning
 • Kontaktuppgift till företaget som tillagat och/eller förpackat maten
 • Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs
 • Bruksanvisning om det utan en sådan skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt
 • Alkoholhalt uttryckt i volym för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol

Märkning av förpackade livsmedel

Märkningen av förpackade livsmedel ska i princip alltid vara på svenska och följande uppgifter ska generellt finnas med:

 • varubeteckning
 • ingrediensförteckning i fallande storleksordning (med markerade allergener)
 • mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
 • nettokvantitet (vikt eller volym)
 • bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
 • förvaringsanvisning på varor där detta har betydelse för hållbarheten
 • namn på förpackare/tillverkare eller säljare, samt adress alternativt telefonnummer
 • ursprungsland eller härkomstplats där så krävs
 • alkoholhalt för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol
 • bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt
 • näringsdeklaration, från och med den 13 december 2016.
   

Användningen av begrepp som ekologiskt och glutenfritt är reglerade. Även märkning av exempelvis sylt, förpackat bröd och fryst fisk har specialkrav.

Mer information om märkningsregler finner du på Livsmedelsverkets hemsida, följ länken "Märkning av mat" i kolumnen till höger på denna sida.