Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stånga: Ungbåtels 1:18, 1:21

Stor tvåvånings parstuga påbyggd 1834, senare tillbyggd med en frontespis på tredje våningen.

Stor stenladugård. Gården ligger ovanför vägen ut mot åkrarna.