Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stånga: Tällungs 1:10

Gårdsmiljö med en tvåvånings parstuga i sten.

Brygghusflygel med drängkammare från sekelskiftet.

Byggnaderna är något förändrade.

Gården ligger med manbyggnaden ut mot vägen.