Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stånga: Gumbalde 1:2, 1:96

Grannlag bestående av två parter och en mängd byggnader.

Byggnaderna ligger mycket tätt och visar tydligt den äldre bebyggelsestrukturen.

 De båda gårdarna ligger numera i Stånga tätort och inom Gumbalde Golfbana.