Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stånga: Stångkvie 1:53

Tvåvånings stenbyggnad med en märklig stenomfattning kring dörren.