Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkumla: Forse 1:8, Torp

Torp som hör till Forse gård.

Ett välbevarat reveterat bulhus, parstuga.