Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stymnes 1:3 (Byggnadsminne)

Ovanligt stor byggnad från 1880-talet med hög sockel och tidigare stall i källaren. Byggnaden har väl bevarade snickerier och ligger i ett småskaligt lövskogslandskap.

Huset är Gotlands bäst bevarade byggnad av denna byggnadskategori. Inga förändringar har gjorts sedan uppförandet.

Manbyggnaden är uppförd på 1870-talet, på hög stenfot med källare under hela huset. Bostadsvåningen har oregelbunden planlösning och över hela byggnaden finns en öppen vind. Takteglen ligger på öppen läkt.

Flygelbyggnaden är äldre än huvudbyggnaden, den tillhör 1800-talets mitt och innehåller ett stort brygghus, källare, två kammare och vind med kölna.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15. Dnr 11.392-85-8