Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sproge. Alvegården 3:3

Gårdsmiljö som ligger mycket öppet på heden. Tidigare två parter.

En stor tvåvånings manbyggnad med bakbygge från sekelskiftet. Baksidan ligger mycket öppet.

Lillgården är väl inbäddad i vegetation. Framsidan av manbyggnaden har slevat bruk.