Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sproge: Tjänggdarve 1:10 A

Medelstor gårdsmiljö från sekelskiftet med lite förändrade byggnader i trä.

Gården ligger öppet i skogskanten med röda byggnader med grönt plåttak.