Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sproge: Kruse 2:1

Aktiv gårdsmiljö med många olika typer av byggnader.

Gården ligger på gränsen mellan åker och äng med en liten allé som leder fram till storgården.

På ängen ett 100-tals meter bakom gården ligger smedjan och ytterligare 100-meter i tallskogen ligger ett lambgift.