Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sproge: Stora Norrgårde 1:10 (Byggnadsminne)

Stora Norrgårde, eller "Norrgarde" tillhör Gotlands bäst bevarade gårdsmiljöer, vars manbyggnad med flygel är ett utmärkt exempel på sydvästgutnisk byggnadstradition.

Ladugården en av öns värdefullaste bulladugårdar.

Bebyggelsen

Bebyggelsen består av manbyggnad i sten under tegeltak, byggd i två omgångar. Huset är en tvåvånings enkelstuga med nedervåning bestående av farstu, kök och vardagsstuga från 1700-talets slut samt övervåning med sal och brudkammare från 1800-talets mitt. Över salsvåningen finns vind.

Flygeln

Flygeln är samtida med manbyggnadens nedervåning och uppförd i sten under tegeltak. Den innehåller brygghus med bakugn och kölna och drängkammare med underliggande källare.

Ladugården

Ladugården är en 1700-tals bulladugård med portlider och påbyggt foderloft under spåntak, den hyser en mängd funktioner. I vinkel till ladugården står en bodlänga, även den i bulteknik.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1985-12-16. Dnr 11.392-146-