Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Fardume 1:58, 1:71, 1:74, 1:75

Bebyggelsemiljö belägen på klintkanten längs vägen.

Här finns två ruiner till medeltida stenhus, en stor manbyggnad från 1750-talet med sexdelad plan samt en mindre gårdsmiljö med en parstuga med två flyglar.