Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Kauparve 1:12, 1:23 och Västrume 1:18, 1:37

Grannlag med blandad bebyggelse från olika tider bestående av fyra parter där alla är mer eller mindre förändrade.

Bebyggelsestrukturen är delvis bevarad enligt äldre tradition.