Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: St Valle 1:18

Båtmanstorp, belägen på klintkanten ned mot Lergravsviken.

Liten parstuga i sten från 1870-talet samt en sten-bulladugård.
 

Tillbaka till Rute socken