Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Talings 1:20 Rute folkskola

Stor tidsenlig stenbyggnad med frontespis och takkupor från 1924.

Väster om skolan ligger lärarbostaden byggd i samma stil.

Till fastigheten hör en bastu av sten under tegeltak vilken nyttjas som sockenbastu.