Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Siglajvs 1:12, 1:13, 1:18

Gårdsmiljö uppdelad på två parter.

Gårdens stenbyggnader från början av 1800-talet ligger vid en klintkant.

Till 1:12 tillhör en mycket väl bevarad bakbyggning med orörd interiör.