Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute: Alby 1:4, 1:17, 1:15 och Sigfride 1:8

Grannlag med två gårdar och fyra parter som ligger nära varandra på rad längs vägen.

Till grannlaget hör sten- och träbyggnader från olika tider.