Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Burs

I början av 1700-talet ligger kyrkan och prästgården tillsammans utefter landsvägen med närmaste gården på mer än en halv kilometers avstånd. 

Under 1800-talet etableras och bebyggs ett 30-tal fastigheter längs vägen från kyrkan och österut mot När.

Då tog en bygata form och  vägen flankeras av byggnader där det förut varit i det närmaste obebyggt.

Under första kvartalet av 1900-talet händer inte så mycket men därefter byggs det längre bort längs vägen mot När.

Vid kyrkan ökar bebyggelsen på andra sidan vägen söder om den tidigast etablerade bebyggelsen.