Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Burs

Tre ugnar har funnits i Burs. Sannolikt har de alla legat nära Stora Ammunde som var den ugn som var bäst bevarad vid inventeringen 1931.

Utförsel har skett vid Närshamn.