Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Burs

1972 fanns tre stolpkvarnar i Burs socken varav den i Västerlaus var helt förfallen.  Här finns dock en av de äldsta beläggen för kvarnverksamhet genom ett inköp som kyrkan gjorde av en vattenkvarn år 1499.

I övrigt har kvarnverksamheten inte varit intensiv i äldre tider. År 1808 fanns nio beskattade kvarnar i socknen.

I slutet av 1800-talet hade sju gårdar tillsammans tio väderkvarnar, bland annat de vid Kärne och Ljungännes som ännu står kvar.