Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flistak Burs

I Burs har tidigare många flistak lagts på fiskebodar i fiskelägena Herta och Tomtbod. I Tomtbod finns några av dess kvar.

Mitt i byn ligger dock den gamla fattigstugan  som uppfördes på 1860-talet med ett vackert och underhållet flistak.