Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Bunge

Vid inventeringen 1929 -1931 fanns kunskap och/eller rester av 14 kalkugnar i Bunge. 

Redan då var alla dock nedlagda förutom den sydväst om Hultungs södra part. Den var anlagd cirka 1890, liksom de flesta av ugnarna.

På Bungnäs fanns två stora schaktugnar anlagda 1905.