Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bro kyrka

I Bro kyrkan finns en spännande blandning av romanska och gotiska stilelement.

Bro kyrka var en känd offerkyrka dit i synnerhet sjömän skänkte pengar.

Den äldsta kvarstående partiet är tornet. I sin nuvarande form uppförs absidkoret i mitten av 1200-talet och långhuset omkring 1300.

Korportalen har en unggotisk utsmyckning med rankor och palmetter i låg relief. Långhusportalen däremot representerar höggotiken.

Av kyrkans tidigare medeltida träskulpturer finn endast triumfkrucifixet från 1200 kvar.

Uppgifterna ur boken Gotlandskykor av Erland Lagerlöf.