Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Björke kyrka

Björke kyrka ligger i en lövskogsdunge omgiven av öppna slättmarker.

Kyrkan har ett närmast kubiskt långhus med ett mindre, avlångt och rakslutet kor av nästan samma längd som långhuset med en vidbyggd sakristia i norr.

Exteriör

Kyrkan är av vitputsad kalksten och har låga tegeltäckta sadeltak. En liten brädklädd takryttare med raka sidor rider över långhusets västra del. Kyrkans huvudingång ligger i söder i långhusets sydfasad, men ingångar finns även på långhusets norra sida och i korets sydfasad.

Långhuset uppfördes vid 1200-talets mitt. Vid 1300-talets mitt revs en  absid i öster och koret byggdes ut till sin dubbla längd. Sakristian uppfördes 1860. Den lilla takryttaren har för Gotland märklig utformning med medeltidsinspirerade klassiserande detaljer.

Interiör

Kyrkan är invändigt välvd; koret med två valv, långhuset med fyra valv kring en mittkolonn. Den stämningsfulla interiören präglas av en omfattande restaurering 1910-1912, då fönstren fick sin nuvarande medeltidsefterliknande form.

Predikstolen är en av Gotlands äldsta, tillkommen år 1594.

Glasmålningarna i östfönstret, med bevarat medeltida masverk, är från år 1910.
 

Uppgifterna är sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.