Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Ardre

1788 fanns sju vattenkvarnar varav kvarnplatsen vid Kaupungs varit verksam sedan mitten av 1600-talet.

1888 fanns tre väderkvarnar och en vattenkvarn i Ardre.

Vid inventeringen 1972 var två av dessa bevarade men också stolpkvarnen på Lotsjorden i Ljugarn som uppförts senare.