Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Alva

Havors fornborg

Området hyser sannolikt en kontinuerli­g bosättning från slutet av bronsålder till tidig medeltid. I bilden ingår också det delvis undersökta gravfältet vid kanten av den i dag odlade Mästermyr.

Berör även Hablingbo socken.