Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Alva

Som mest fanns sex kvarnar i socknen år 1807. Det fanns då en vattenkvarn vid Svie och väderkvarnar på fem gårdar.
 

Vid en inventering 1972 fanns bara en väderkvarn bevarad i Alva. Det är en hättkvarn i trä på Rangsarve gård, som skänktes till hembygdsföreningen 1961.

Det äldsta kvarnstället är en vattenkvarn som noterats på Stumle 1653.