Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Järnvägen Alva: Gudings 1:54, 1:59 Stationshus

Stationen Alva Södra låg 700 meter söder om kyrkan.

Stationshuset vid Gudings (Alva södra) är tillbyggt på baksidan med välbevarad front mot perrong. Det är en gulmålad träbyggnad med vita fönster och dörromfattningar.

På området finns jordkällare, perronger och del av banvallen bevarad.

 

Förutom Alva Södra finns även stationshus vid Alva Prästgården 1:14.