Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linde: Odvalds 1:12 Mejeri

 Byggnaden uppförd 1917 med verksamhet fram till 1968.

Vitputsat stenhus med tegelklätt sadeltak. Skorsten i rödtegel.

Efter nedläggning av mejeriverksamheten har byggnaden bland annat använt som som motor- och smidesverkstad.