Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linde: Odvalds 1:4, 17 och 1:14 Skola och lärarboställe

Kring  sekelskiftet 1900 uppfördes en egen skola - en sparsmakad jugendstil- för de första sex årens skolgång. Innan dess hade Linde, Fardhem och Lojsta en gemensam skola, byggd 1849 i Fardhem. 

 

1906 byggdes en lärarbostad på en bit allmän mark mellan Linde kyrka och skolan.

Efter nedläggningen 1967 har byggnaden använts som församlingshem och bank.