Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge: Burs 1:37

Småbruk med tre hektar jord, inplanterat bulhus och en liten ladugård.

Byggnaderna är obetydligt förändrade.