Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hogrän: Nystugu 1:27, Gervalds 5:1

En tidsenlig 1880-tals gårdsmiljö med en manbyggnad med hög sockel och veranda, som vänder sig med en större parkliknande trädgård ut mot vägen.

Storgården och ladugården ligger bakom manbyggnaden, idag avstyckad till Gervalds 5:1.