Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hellvi: Norrgårde 1:14

Mindre gårdsmiljö med välbevarade byggnader, som ligger längs vägen.

Portlider in till den avgränsade storgården.

Ladugård, tröskvandring och dass med tälttak från 1878.

Liten stenparstuga med flygel från 1870.